×

Okres przejściowy zakończył się dnia 12.02.2024 r

Okres przejściowy zakończył się dnia 12.02.2024 r. zgodnie z poprzednimi komunikatami przesłanymi na Państwa e-mail przypisany do Konta. Serwis pod obecnym adresem przestał funkcjonować. Konta Użytkowników, którzy nie podjęli wskazanych w komunikatach działań celem kontynuowania Usług w Serwisie na nowym adresie, po zmianach zostały automatycznie usunięte. Jeśli na Państwa Koncie pozostały Waluty Wirtualne, Tokeny lub Środki Pieniężne wówczas prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem info@procoinmarket.com celem potwierdzenia sposobu ich wypłaty na Państwa rzecz.

TOATE CONEXIUNILE
CODIFICATE


Pomimo wszelkich działań przykładanych przez giełdę kryptowalut ProCoinMarket do bezpieczeństwa całej platformy, jesteśmy zmuszeni poinformować, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności na giełdzie kryptowalut. Inwestując narażasz się na ryzyko związane z możliwością utraty wirtualnych środków (np. Bitcoin-ów), gdyż „Waluty" wirtualne" (kryptowaluty) mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot zarządzający giełdą kryptowalut lub na komputer użytkownika. Odzyskanie środków z giełdy kryptowalut przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe. Środki utrzymywane w kryptowalutach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi. Całą treść informacji o ryzyku znajdziesz tutaj