×

Okres przejściowy zakończył się dnia 12.02.2024 r

Okres przejściowy zakończył się dnia 12.02.2024 r. zgodnie z poprzednimi komunikatami przesłanymi na Państwa e-mail przypisany do Konta. Serwis pod obecnym adresem przestał funkcjonować. Konta Użytkowników, którzy nie podjęli wskazanych w komunikatach działań celem kontynuowania Usług w Serwisie na nowym adresie, po zmianach zostały automatycznie usunięte. Jeśli na Państwa Koncie pozostały Waluty Wirtualne, Tokeny lub Środki Pieniężne wówczas prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem info@procoinmarket.com celem potwierdzenia sposobu ich wypłaty na Państwa rzecz.

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA
NA GIEŁDZIE
KRYPTOWALUT ProCoinMarket
SĄ SZYFROWANE SSL


Pomimo wszelkich działań przykładanych przez giełdę kryptowalut ProCoinMarket do bezpieczeństwa całej platformy, jesteśmy zmuszeni poinformować, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności na giełdzie kryptowalut. Inwestując narażasz się na ryzyko związane z możliwością utraty wirtualnych środków (np. Bitcoin-ów), gdyż „Waluty" wirtualne" (kryptowaluty) mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot zarządzający giełdą kryptowalut lub na komputer użytkownika. Odzyskanie środków z giełdy kryptowalut przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe. Środki utrzymywane w kryptowalutach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi. Całą treść informacji o ryzyku znajdziesz tutaj