×
news
2020-08-02 20:38:27

Rząd Indii debatuje nad projektem ustawy o kryptowalutach

Rząd Indii debatuje nad projektem ustawy o kryptowalutach, odkąd został on przedstawiony ministerstwu finansów początkiem zeszłego roku. Zatytułowany „Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2019”, dokument został opracowany przez międzyresortową komisję, której przewodniczył były sekretarz ds. Finansów i gospodarki (DEA) Subhash Chandra Garg. Brak oficjalnych doniesień oraz narastające pogłoski, skłoniły współzałożyciela Crypto Kanoon i prawnika – Mohammeda Danisha do złożenia wniosku RTI z zapytaniem do Departamentu Spraw Gospodarczych. W odpowiedzi z 13 lipca Departament Spraw Gospodarczych napisał: „Rząd powołał międzyresortową komisję (IMC) do zbadania kwestii kryptowalut pod przewodnictwem Sekretarza (EA). […] Raport IMC na temat wirtualnych walut [wirtualnych walut] został już przedłożony przez jej członków, ale oczekuje na zatwierdzenie przez rząd. Raport i projekt ustawy są teraz rozpatrywane przez rząd w ramach konsultacji międzyresortowych, w odpowiednim czasie przedstawiając notę rządu.” Zdaniem Mohammeda Danisha, które opublikował w środę na Coinpedii: „obecna ustawa rozważa ogólny zakaz wszystkiego, co dotyczy kryptowalut. Przewiduje kary za każdą działalność, od wydobycia, przechowywania, reklamy, promocji, kupna, sprzedaży po świadczenie usług wymiany… Jeśli ustawa ta zostanie przekształcona w prawo w obecnej formie, żaden sektor nie przetrwa”. Prawnik jednocześnie przypomina, że ‘”jeśli rząd postanawia uchwalić prawo zakazujące kryptowalut, prawo to może zostać zakwestionowane przez firmy kryptograficzne, handlowców lub entuzjastów w oparciu o różne prawa przysługujące im na mocy Konstytucji.” Źródło: „Indian Government Confirms Crypto Bill Is 'Awaiting Approval'” https://news.bitcoin.com/indian-government-confirms-crypto-bill-is-awaiting-approval/Zainteresowany inwestowaniem w kryptowaluty?

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA
NA GIEŁDZIE
KRYPTOWALUT ProCoinMarket
SĄ SZYFROWANE SSL


Pomimo wszelkich działań przykładanych przez giełdę kryptowalut ProCoinMarket do bezpieczeństwa całej platformy, jesteśmy zmuszeni poinformować, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności na giełdzie kryptowalut. Inwestując narażasz się na ryzyko związane z możliwością utraty wirtualnych środków (np. Bitcoin-ów), gdyż „Waluty" wirtualne" (kryptowaluty) mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot zarządzający giełdą kryptowalut lub na komputer użytkownika. Odzyskanie środków z giełdy kryptowalut przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe. Środki utrzymywane w kryptowalutach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi. Całą treść informacji o ryzyku znajdziesz tutaj